Privacy beleid

Inleiding
De Kortingknaller respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Kortingknaller verzamelt en verwerkt van haar gebruikers.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Kortingknaller kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contact formulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch

Waarom we gegevens nodig hebben
De Kortingknaller verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Delen met anderen
De Kortingknaller deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kortingknaller blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast deelt De Kortingknaller uw persoonsgegevens met de volgende bedrijven:

 • Meta
 • Google
 • Marktplaats
 • Microsoft
 • Shopify

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De Kortingknaller gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Kortingknaller gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dekortingknaller.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Kortingknaller zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De Kortingknaller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te